cadeenesfritnlru

Nota Legal

AVÍS LEGAL

L’USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i les modificacions que es produeixin, devent accedir periòdicament a aquestes per al seu coneixement.

La pàgina web inclou textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat Intel.lectual.

PRIMERA. – TITULAR DE LA WEB

El titular de la web és BON REPÒS SL, SA amb CIF: B08152472, amb domicili social en Rambla Catalunya 15, 08007 de Barcelona, BON REPÒS, SL, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 23.498, Foli 118, Full B- 68.946, inscripció 15, i data de 11 d’octubre de 2006, (en Endavant BON REPÒS). Poden contactar amb Joan Comas BON REPÒS per telèfon: +34 937.610.247 o correu electrònic: info@campingbonrepos.com

SEGONA. – OBJECTE DE LA WEB

BON REPÒS posa a disposició del públic (des d’ara USUARI), que accedeixi al domini, www.apartamentsbonrepos.com (en endavant WEB), informació i dades (en endavant CONTINGUTS), mitjançant una web de caràcter informatiu. Els CONTINGUTS de la WEB són proporcionats i creats per BON REPÒS.

TERCERA. – ACCÉS A LA WEB

L’accés i ús de la WEB pels usuaris és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre.

L’accés i ús d’USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat del accés per part BON REPÒS, que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés a la WEB, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant BON REPÒS, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l’accés i la suspensió de la WEB.

El maquinari i programari necessaris per accedir a la web seran per compte dels USUARIS. BON REPÒS no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerides per la utilització.

Tampoc serà responsable BON REPÒS de cap anomalia, mal funcionament, deterioració, esborrat de dades o software que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, como conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés a la WEB.

El servei prestat per BON REPÒS mitjançant la seva WEB és per temps indefinit, sense perjudici de poder suspendre o cancel · lar aquesta sense previ avís.

QUARTA. – CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma utilitzat per BON REPÒS a la WEB serà el Català, Castellà, Anglès, Francès, Italià, Alemán, Rus i Holandès, sense perjudici de la utilització d’altres llengües, nacionals o autonòmiques. BON REPÒS no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la WEB per l’usuari, ni de les conseqüències.

Els continguts de la WEB tenen com finalitat informar i donar a conèixer les activitats i productes creats per BON REPÒS i tenen un caràcter general i orientatiu, no essent vinculants per BON REPÒS.

BON REPÒS podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dintre de la WEB, com la forma en que s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Són propietat de BON REPÒS tots els drets de propietat industrial i intel · lectual de la WEB, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la WEB o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a BON REPÒS, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d’aquesta mateixa, pel que cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de BON REPÒS.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la WEB per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de BON REPÒS ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris , independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta WEB, seran per l’apertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il · lícites en contra BON REPÒS.

BON REPÒS no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporen en la WEB per a l’obertura d’altres. BON REPÒS no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’USUARI per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

CINQUENA. – USUARIS DE LA WEB

Els usuaris que accedeixin a la web de BON REPÒS ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir a la web i als continguts de forma contrària a l’establerta i / o amb fins il · lícits, lesius de drets i llibertats tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir la web, en perjudici de BON REPÒS o de tercers usuaris.

Els usuaris no faran ús dels continguts de la web de forma contrària a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel · lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests.

BON REPÒS no disposa en la seva WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris on aquests hagin d’introduir qualsevol tipus de continguts o informació, com poden ser grups de notícies, xat, fòrums o altres de caràcter similar.

L’accés als continguts de la WEB per part de l’USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir a BON REPÒS qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés a la web, ja sigui d’àmbit físic, lògic, moral o personal.

BON REPÒS podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús de la WEB, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar a la web, i deteriorin o puguin deteriorar tant els continguts com el bon funcionament d’aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris de la web.

BON REPÒS podrà dirigir contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguin sobre BON REPÒS i siguin responsabilitat directa o indirecta d’algun USUARI dels continguts o serveis de la WEB.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la WEB de BON REPÒS modificar o alterar els continguts d’aquesta, hauran de comunicar immediatament BON REPÒS.

 POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

BON REPÒS, SA d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el Reglament de Desenvolupament de la LOPD 1720/2007, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades exigides.

Les dades recollides a través del formulari o les adreces de correu electrònic disponible a la pàgina web, seran objecte de tractament per a donar curs a la seva petició i remetre-li informació comercial que puguin ser del seu interès, per qualsevol mitjà i en qualsevol suport, inclosos els mitjans electrònics, sobre els nostres productes i promocions.

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel · lació i Oposició expressats en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades, a través del correu electrònic info@campingbonrepos.com o mitjançant comunicació escrita enviada a l’adreça postal: BON REPÒS SL en Rambla Catalunya 15, 08007 Barcelona, ​​juntament amb la documentació que se li requereixi.

ÚS DE COOKIES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic BON REPÒS SL ha adoptat les mesures exigides a nivell de l’ús de cookies, podeu consulta la nostra política de cookies en el següent enllaç.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina ). Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzadesen el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.